ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Τιμές με Φ.Π.Α.200,00€
Μεγέθυνση
Kωδικός 101.0006


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ - ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΤΑBLET
Μεγέθυνση
Kωδικός 101.0009


ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τιμές με Φ.Π.Α.148,80€
Μεγέθυνση
Kωδικός 101.0010


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τιμές με Φ.Π.Α.15,00€
Μεγέθυνση
Kωδικός 101.0007